Proč západní červený cedr?

Britská Kolumbie patří mezi špičky v certifikaci udržitelného lesního hospodaření třetími stranami. Dodavatelé západního červeného cedru dodržují vysoké enviromentální standardy a podporují takové praktiky lesnictví, které jsou uznávány jako legální a obnovitelné.

Zákazníkům společností z Britské Kolumbie se dostává jistoty, že není certifikace pouhým zástupcem státní regulace, ale je spíše dodatečná záruka. Nedávný průzkum prokázal, že Britská Kolumbie patří mezi nejlepší z 38 zkoumaných samosprávných okresů. Tato nařízení jsou navíc jištěna vymahatelností a Radou pro lesní praktiky, která monitoruje jak průmyslové, tak i státní postupy zpracování.

VÝJÍMEČNÉ VLASTNOSTI ČERVENÉHO CEDRU

Odolnost proti hnilobě - Jádrové dřevo červeného cedru je známé svou odolností proti hnilobě. Tato přírodní trvanlivost se přičítá přítomnosti výtažků, především thujaplicinům, a do jisté míry i ve vodě rozpustným fenolinům, které jsou toxické pro řadu dřevohnilobných hub. Západní červený cedr má trvanlivost druhého řádu (Class 2) v Evropě a v Austrálii, což je nejvyšší kategorie trvanlivosti pro uváděná měkká dřeva.

Rozměrová stabilita - Západní červený cedr má vynikající rozměrovou stabilitu, která je dána jeho nízkou hustotou a nízkým faktorem sesychání. Hlavním důvodem pro tuto stabilitu je skutečnost, že obsah obsah vlhkosti v bodu nasycení vláken je od 18% do 23% v porovnání s 25 až 30% v případě většiny kanadských měkkých dřev. Výsledkem je minimální sesychání a zduření, a vykazování pouze minimálních posunů při změnách vlhkosti. Nižší absorpce vody je výsledkem vysokého výtažkového obsahu, který blokuje možnosti absorpce. Tyto vlastnosti tedy předurčují použití západního červeného cedru pro obložení, lištování a další aplikace, jako jsou sauny, kde je rozměrová stabilita a voděodpudivost důležitým faktorem.