cedro

Další označení: ...
Botanický název: Cedrus atlantica Manetti

Původ:
...

Použití:
Dřevo se strukturou, barvou, vysycháním a zpracováním vyrovná jiným druhům cedrů, především libanonskému cedru, má však větší trvanlivost. Především při zpracování pod vodou dřevo tvrdne a stává se trvanlivějším. Používá se stejně jako ostatní druhy cedrů, díky své odolnosti proti povětrnostním vlivům však speciálně pro využití ve vnějších prostorách a při stavbě lodí.

Používá se:
- na obklady, venkovní obložení, překládané obíjení - vlysy
- rezonanční podlahy, rámy a výplně tabulí
- zahradní nábytek, úly, posady, kukaně, branky a vrata
- lehké skelety – skořepinové konstrukce

Trvanlivost:
Dřevo se velmi málo sesychá, je odolné proti počasí, biologickým škůdcům a trvanlivé.

Popis dřeva:
Bělové dřevo: běl má bledý až bělavý odstín Jádrové dřevo: barva v čerstvém stavu světle hnědá až narudle hnědá, později pod vlivem vzduchu a slunce tmavne, běl a jádrové dřevo jsou dobře odděleny Stavba: vlákno rovné a pravidelné, letokruhy jsou velmi výrazné

Zpracování:
Řezání: zcela bezproblémové
Sušení: bez větších problémů
Obrábění: slabou silou, jde o neabrazívní dřevo , avšak je třeba použít nástrojů s ostrými, dobře udržovanými břity
Lepení/klížení: bezproblémové
Přibíjení/zatloukání: s citem
Obrábění na čisto, konečná úprava : snadná, k udržení přírodního zabarvení se doporučují transparentní nebo průhledné potahové prostředky, laky se doporučují ovšem pouze tehdy, jestliže dřevo nebude vystaveno přímým povětrnostním vlivům a slunečním paprskům, při venkovním použití není nutná dodatečná chemická ochrana