Realizace

  • kompletní dodávka na klíč
  • poradenská činnost

Na základě zaslaných podkladů Vám vypracujeme předběžný rozpočet. Po odsouhlasení provedeme zaměření. Dále nabízíme možnost konzultace a stanovení kvality přípravy prací, vyhotovení výrobní dokumentace, výrobu, přípravu materiálu, dodávku a montáž ve sjednaném termínu.

V kanceláři jsou pro Vás připravené vzorky obkladových materiálů a ve venkovní vzorkovně ukázky jednotlivých typů fasád z různých dřevin.