FASÁDA A OKENNÍ STĚNY - MODŘÍN VÝBĚR

Autor: ing. arch. Zdenek Zavrel

Foto: Ester Havlová

podívejte se na další fasády ze západního červeného cedru