ŠINDELOVÁ FASÁDA Z ODPADU TROPICKÉHO DŘEVA

Autor: ing. arch. Markéta Cajthamlová

Foto: Filip Šlapal

podívejte se na další fasády ze západního červeného cedru