OPPI: ICT v podnicích

Název projektu: Optimalizace interních procesů společnosti ARA - továrna na nábytek, a.s. s využitím ICT

Program: OPPI, program podpory ICT v podnicích, Výzva II

Termín realizace projektu: 1.3.2009 – 30.4.2012.

Optimalizace interních procesů a pořízení nového informačního systému bylo umožněno díky získání finanční podpory z Operačního programu Podnikání a inovace, programu ICT v podnicích Ministerstva průmyslu a obchodu a za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Evropský fond pro regionální rozvoj